miércoles, 23 de julio de 2008

Som una petita explotació familiar agrària, fa més de 20 anys que fem conreu ecològic. Treballem i vivim al camp perquè estimem la natura. Volem viure del nostre treball i alhora ser respectuosos amb el medi on vivim.

Conreem la terra segons les normes de la producció agrària ecològica i seguim el ritme natural de les plantes sense forçar-les artificialment, conservant l’equilibri natural mitjançant la creació de sistemes agrícoles estables, no contaminants i que respecten la vida. Fem servir els coneixements dels nostres avis i les tècniques modernes que son respectuoses amb la natura, no utilitzem productes de síntesi química, ni pesticides. Només emprem llavors i plantes no manipulades genèticament.

Produïm aliments d’elevada qualitat nutritiva sense productes químics. Cuidem els animals, respectant les seves necessitats vitals amb cura i estimació.