miércoles, 19 de abril de 2017

PRODUCTES AGROECOLÒGICS I DE TEMPORADA DE TORRE DORDA Ja fa més de 35 anys que ens dediquem a la agricultura ecològica, estant inscrits al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica des de que aquest existeix. Fem agricultura ecològica per principis, per convicció i per compromís amb el medi ambient, no pas per moda, tendència ni encara menys per negoci. El segell oficial ecològic únicament dóna fe de que es compleixen una sèrie de normes concretes proposades per cadascun dels diferents consells reguladors regionals o estatals existents. Es pot tenir el segell ecològic havent desforestat grans superfícies de selva o de boscos primaris per a la producció, explotant laboralment els treballadors dels camps o essent una multinacional agrícola despreocupada de si la seva producció contribueix al deteriorament del sòl o fa un ús abusiu dels recursos naturals, per posar alguns exemples. Què vol dir agroecològic? Cada cop som més, els petits pagesos que volem anar més enllà del que marquen les normes i reglaments europeus. Fem agricultura ecològica, complim les normes dels consells reguladors però, a més a més, ens preocupem pel medi que ens envolta i ens comprometem a sostenir-lo. Amb aquest objectiu fem servir una sèrie de pràctiques exposades a continuació: Potenciem la biodiversitat; fem servir preferiblement llavors locals i varietats antigues, autòctones de les nostres comarques, i en seleccionem les llavors de les millors plantes, any rere any, per a que aquestes s'adaptin a l'entorn i a les condicions climàtiques que els toca viure. Afavorim la biodiversitat al sòl amb l'aport de matèria orgànica, alhora que mantenim o millorem la seva fertilitat i estructura. També ajudem a preservar la biodiversitat de la nostra regió amb plantes mediterrànies als marges dels cultius, protegint insectes, micromamífers i petits rèptils, i mantenim arbres i arbustos a les vores dels camps, com a refugi dels ocells. Finalment, tota aquesta varietat biològica crea per si mateixa un equilibri on es mantenen a ratlla les plagues i malalties que afecten els nostres cultius; essent així menys freqüents i necessitant, per tant, fer menys tractaments fitosanitaris. No fem servir cap mena de producte químic de síntesi (adobs, fungicides, insecticides, nematocides, herbicides ni cap altre biocida en general) ni tampoc llavors manipulades genèticament. No malbaratem els recursos naturals que tenim al nostre abast; el terra que conreem ha estat treballat durant milers d'anys i cadascuna de les generacions que ho ha fet s'ha esforçat per a deixar les terres en millors condicions. Nosaltres també volem ajudar a conservar-ho per a que els nostres fills, néts i posteriors generacions puguin continuar fent agricultura i alimentant-se de manera ecològica, saludable i natural. A més a més, fem un ús responsable de l'aigua que disposem -lamentablement un recurs cada vegada més escàs-, sense abusar-ne ni fent pràctiques que puguin contaminar un bé tan preuat. Tenim un compromís social; els treballadors de les nostres finques tenen tots contractes de treball indefinits i amb salaris dignes. Estem en contra de la discriminació sexista, racial, religiosa i ètnica. Fem servir la venda directa i canals curts de comercialització; d'aquesta manera els pagesos rebem un preu més just per la nostra feina i el consumidor rep un producte fresc, de proximitat, alhora que establim una relació de confiança mútua entre productor i consumidor. Treballem les nostres finques del Maresme i conjuntament preservem el territori, per a preservar-lo de l'especulació i deixar als nostres descendents un tros de terra sana i productiva i un paisatge. També establim intercanvis amb altres pagesos agroecològics de la zona i d'altres comarques, oferint així una gran varietat de productes al consumidor i ajudant-nos alhora entre els productors. Promovem i practiquem a nivell regional una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi i els recursos naturals, una alimentació saludable, una menor emissió de gasos d'efecte hivernacle i una millor cohesió social. Així potenciem el bé comú en front dels beneficis econòmics i individuals. En definitiva, no creiem que un sol segell pugui reflectir tot el que fem i ens volem desmarcar dels qui fan servir el segell ecològic només per a fer negoci. Fem agricultura ecològica, sí, però fem molt més del que marquen els reglaments i les normes burocràtiques, molt més que altres productes amb segell i per això volem distingir-nos.

No hay comentarios: